Πως βάζουμε για μια περίοδο άλλες τιμές

o Host από αριστερά στο μενού Rooms Management αν κανει click στο prices μπορεί να βάλει περιοδους που θα διαλέξει από τα ημερολόγια με διαφορετικές τιμές στο τελος πατάει add new